Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Μαρτυρίες ασθενών/φροντιστών

Οι απεικονιστικές μελέτες του εγκεφάλου

έχουν ενισχύσει την κατανόησή μας γύρω από τους νευροβιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τα συμπτώματα των Διατροφικών Διαταραχών (ΔΔ) και έχουν αναδείξει ότι οι ΔΔ είναι νευροβιολογικά προσδιοριζόμενες ασθένειες. 

Επιπλέον, οι απεικονιστικές μελέτες του εγκεφάλου και οι νευροεπιστήμες έχουν δείξει ότι υπάρχουν ορισμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που φαίνεται να εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διατήρηση των ΔΔ, όπως για παράδειγμα το άγχος, η τελειομανία, η αποφυγή  βλάβης, η έμφαση στην λεπτομέρεια, η μη ανοχή στην αβεβαιότητα, η μη ευαισθησία στην ανταμοιβή, και η γνωστική ακαμψία.

Η γνώση σε σχέση με τους νευροβιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τα συμπτώματα των ΔΔ και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας εφαρμόζεται στην θεραπεία TBT-S, στην οποία επιπλέον εμπλέκονται οι φροντιστές των ασθενών.

Η θεραπεία TBT-S διαρκεί 4 ημέρες, συνδυάζει ομαδική και ατομική θεραπεία και είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 18 ετών. Η συμμετοχή απαιτεί από τον/την ασθενή να έχει μαζί του τουλάχιστον ένα (το πολύ 4) άτομο υποστήριξης (γονείς, αδέρφια, σύντροφος, φίλος, κ.α.) που αναλαμβάνει να συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους συμμετέχουν στην εντατική πολυοικογενειακή 4-ήμερη θεραπεία TBT-S, η οποία περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση στην νευροβιολογία, εποικοδομητικές μεθόδους για την έκφραση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και στρατηγικές διαχείρισης για τους φροντιστές, με έναν βιωματικό τρόπο μέσω ασκήσεων που επιτρέπουν την εκμάθηση νέων προσεγγίσεων για την διαχείριση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της συμπτωματολογίας. Η θεραπεία TBT-S στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το νευροβιολογικό υπόβαθρο των ΔΔ και σχετικά με την σπουδαιότητα του να εμπλέκονται στην θεραπεία οι φροντιστές ως φορείς αλλαγής.

Tα κλινικά εργαλεία  του πρωτοκόλλου TBT-S 

βρίσκουν εφαρμογή σε όλο το φάσμα της συμπτωματολογίας των ΔΔ με ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με το άγχος, τον «θόρυβο της ΔΔ»( φωνή της ΔΔ) και τους καταναγκασμούς (τελετουργικά καθημερινότητας, άσκηση, πρόκληση εμέτων κτλ). Επίσης, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως τελειομανία, ακαμψία και προσοχή στην λεπτομέρεια, αποφευκτικότητα, παρορμητικότητα, εμμονή στην ρουτίνα  Η θεραπεία γίνεται με την συναίνεση του/της ασθενούς και θεωρείται ότι τόσο οι ασθενείς όσο και τα άτομα υποστήριξης συμμετέχουν ενεργά κατά την διάρκεια 4-ήμερης θεραπείας. 

Ως αποτέλεσμα της θεραπείας TBT-S, οι ασθενείς αναμένεται να βιώσουν αυξημένη κινητοποίηση να αντιμετωπίσουν την ασθένεια και να παραμείνουν στην θεραπεία. Οι φροντιστές αναμένεται να είναι περισσότερο ικανοί να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να διαχειρίζονται τα χαρακτηριστικά της  προσωπικότητας και την συμπτωματολογία των ΔΔ, να  έχουν λιγότερες αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις, και να κατηγορούν λιγότερο τον εαυτό τους. Ασθενείς και οι φροντιστές αναμένεται να αναπτύξουν την ικανότητα να επικοινωνούν σχετικά με την ασθένεια, να είναι περισσότερο ικανοί να συνεργαστούν, και να βιώσουν βελτίωση στην μεταξύ τους σχέση.

Αποτελέσματα ερευνών από προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ασθενείς και φροντιστές δήλωσαν υψηλή αποδοχή για την θεραπεία TBT-S και οφέλη ως προς την μείωση στην συνολική συμπτωματολογία της ΔΠΤ και ως προς την γενική λειτουργικότητα της οικογένειας μετά την θεραπεία.

Αφήστε μας το σχόλιο σας

Μαρτυρίες ασθενών

Συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι η μόνη που το περνάω αυτό, νιώθω ότι οι δικοί μου με καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο

Χαίρομαι που έμαθαν οι γονείς μου ότι δεν το ελέγχω, τώρα έχω ελπίδα ότι θα τα καταφέρω

Ποτέ δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μια θεραπεία που θα περιέγραφε με τόση ακρίβεια αυτό που συμβαίνει στο κεφάλι μου

Φοβάμαι την τροφή πολύ και μισώ τον εαυτό μου κάθε φορά που τρώω, όμως η παρέμβαση μου έδειξε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά με την βοήθεια της οικογένειας μου.

Μέσα από την άσκηση του ναρκοπεδίου κατάλαβα γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου καθώς ο εγκέφαλος μου δεν το επιτρέπει να περάσω απέναντι χωρίς να ενδώσω στη διατροφική διαταραχή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι θέμα αυτοπειθαρχίας αλλά μιας πολύ άσχημης ασθένειας.

Πάντα ένιωθα ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, που κάνει την οικογένεια μου να υποφέρει…μεσα στην παρέμβαση κατάλαβα ότι είμαι άρρωστη και ότι τόσο καιρό το αγνοούσα γιατί πίστευα ότι εγώ φταίω για όλα

Μαρτυρίες φροντιστών

Κατάλαβα ότι η ασθένεια είναι εγκεφαλική και όχι ψυχολογική και αυτό αλλάζει πολλά στο δικό μου μυαλό. Ένιωσα ότι μπορούμε να πάρουμε βοήθεια.

Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι το παιδί μου όταν μου επιτίθεται το προκαλεί ο θόρυβος από την ασθένεια που δεν το αφήνει να είναι ο εαυτός του.

Ήθελα πάντα να βοηθήσω το παιδί, μέσα σε 4 μέρες έμαθα πως να κάνω!!!Εκπληκτικό!!!

Αισθάνομαι λύτρωση, αυτοπεποίθηση ότι υπάρχει διέξοδος

Μέσα σε 4 μήνες μάθαμε ότι δεν ξέραμε τα τελευταία 7 χρόνια

Τώρα ξέρω ότι για να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να διασφαλίσω ότι το παιδί μου πρέπει να πάρει το φάρμακο που είναι η τροφή