Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Επίπεδα εκπαίδευσης TBT-S

Η εκπαίδευση των επιπέδων 1,2,& 3 βασίζεται στο εγχειρίδιο των Hill, Peck, and Wierenga (2022): Temperament Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa: A Novel Treatment

Για να το αγοράσετε από το Cambridge University Press
Για να το αγοράσετε από το Amazon

Επίπεδα Εκπαίδευσης

Για όσους επιθυμούν την πιστοποίηση των επίπεδων της εκπαίδευσης δείτε παρακάτω τις προυποθέσεις ανά επιπέδο, διαφορετικά απλά θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

TBT-S Επίπεδο 1 Εισαγωγή

Το Επίπεδο 1 είναι προσφέρονται είτε  σε δια ζώσης μορφής στην Ελλάδα είτε σε virtual μορφή,  μέσω του Ινστιτούτου TBT-S των  ΗΠΑ. Το Επίπεδο 1 βασίζεται στο εγχειρίδιο του πρωτοκόλλου θεραπείας του TBT-S και η αγορά του το εγχειρίδιου εκ των προτέρων και η δια ζώσης και η διαδικτυακή επιλογή προσφέρουν επιπλέον  έντυπα.

Μονοήμερη δια ζώσης εκπαίδευση TBT-S, ή Εναλλακτικά 6 ώρες βίντεο εκπαίδευσης TBT-S στην αγγλική γλώσσα, προβάσιμο στους ειδικούς οποιαδήποτε ώρα όλο το 24-ωρο και μετά απο κάθε βιντέο ακολουθεί ένα quiz (Μεταβείτε στην Αμερικανική Σελίδα).

Στην virtual μορφή προσφέρονται περισσότερες από 6 ώρες βίντεο εκπαίδευσης TBT-S. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία  να διαλέξετε τα βίντεο εκπαίδευσης που ταιριάζουν καλύτερα στην δική σας πρακτική ή στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Και η δια ζώσης και η διαδικτυακή επιλογή προσφέρουν επιπλέον ενημερωτικά έντυπα.

Το επιπέδο 1 μπορούν να το παρακολουθήσουν  και υποστηρικτές ατόμων με διατροφικές διαταραχές (γονείς, αδέρφια, φίλοι,σύντροφοι)

TBT-S Επίπεδο 2 Εφαρμογή του μοντέλου

Το Επίπεδο 2 της εκπαίδευσης αφορά την πρακτική και την εφαρμογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Η εκπαίδευση Επιπέδου 2 γίνεται δια ζώσης και είναι 3-ήμερης διάρκειας. Αφορά την εξάσκηση πάνω σε στα εργαλεία και τις ενότητες TBT-S που αφορούν τους ειδικούς και ασθενείς.  Πρωτίστως οι ειδικοί εκπαιδεύονται στο πως, πότε, γιατί και που ολα τα εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν για να ενισχύσουν τις υπάρχουσες θεραπείες. 

Εκπαίδευση TBT-S για ενηλίκους (18 ετών και άνω). Εφαρμόζεται πρωτίστως σε ενήλικες από 18 μέχρι 65 ετών με διατροφικές διαταραχές και παρέχει κλινικά εργαλεία για την διαχείριση και αντιμετώπιση της χρόνιας Νευρικής Ανορεξίας. Η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

TBT-S Επίπεδο 3 Εποπτεία στην Σύνθεση και Ενσωμάτωση του Πρωτοκόλλου

Τέσσερες δίωρες διαδικτυακές εκπαιδεύσεις κατά την διάρκεια ενός έτους. Το Επίπεδο 3 αποσκοπεί να διευκολύνει τον ειδικό στην ενσωμάτωση και σύνθεση των εργαλείων του TBT-S στην πράξη, βασισμένο στα υπάρχοντα περιστατικά διατροφικών διαταραχών που διαχειρίζεται. Οι ειδικοί θέτουν ερωτήσεις για εποπτεία και διερεύνηση ως προς την ενσωμάτωση του TBT-S αλλά και των  εργαλείων που δίνονται στον ασθενή. Το Επίπεδο 3 διαφοροποιείται ανάλογα με πλαίσιο κλινικής πρακτικής και τις ανάγκες του ειδικού.Το Επίπεδο 3 εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του πλαισίου πρακτικής και του ειδικού.

Η ολοκλήρωση του επιπέδου 3 οδηγεί στην πιστοποίηση του TBT-S θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Αν επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε ως TBT-S Πάροχος Θέραπειας, υπάρχει και ένα τελευταίο βήμα που περιλαμβάνει α) αξιόλογηση με βιντεοσκοπημένες  συνεδρίες και β) να περασέτε με επιτυχία μια γραπτή εξετάση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

CSS

Φόρμα συμμετοχής

Book: Temperament Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa

Η εκπαίδευση επιπέδου 1,2,&3 βασίζεται στο εγχειρίδιο των Hill, Peck, and Wierenga (2022): Temperament-Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa: A Novel Treatment 

Πατήστε εδώ για να το αγοράσετε από το Cambridge University Press

Πατήστε εδώ για να το αγοράσετε από το Amazon

Επίπεδο 3 TBT-S

Το Επίπεδο 3 αποτελείται από 4 μαθήματα διάρκειας 2 ωρών σε διάστημα 4 μηνών (8 ώρες συνολικά). Το Επίπεδο 3 εστιάζει σε κλινικά ζητήματα και στην εφαρμογή του TBT-S στην κλινική πράξη. Το Επίπεδο 3 εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του πλαισίου πρακτικής και του ειδικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Να έχετε μελετήσει το εγχειρίδιο
  2. Να έχετε ολοκληρώσει και περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του επιπέδου 1
  3. Να έχετε ολοκληρώσει και περάσει με επιτυχία  τις εξετάσεις του επιπέδου  2

Εισαγωγικό Επίπεδο 1 TBT-S

Το Επίπεδο 1 είναι μια ελληνική έκδοση των εκπαιδευτικών βίντεο θεωρίας του TBT-S τα όποια προσφέρονται είτε  σε δια ζώσης μορφής στην Ελλάδα είτε σε virtual μορφή,  μέσω του Ινστιτούτου TBT-S των  ΗΠΑ.

Το Επίπεδο 1 βασίζεται στο εγχειρίδιο του πρωτοκόλλου θεραπείας του TBT-S και η αγορά του το εγχειρίδιου εκ των προτέρων και η δια ζώσης και η διαδικτυακή επιλογή προσφέρουν επιπλέον  έντυπα.

Επίπεδο 2 TBT-S ​

Το Επίπεδο 2 λαμβάνει χώρα σε 3 ημέρες με παρουσία δια ζώσης και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις ενότητες TBT-S με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και εφαρμογή των θεραπευτικών εργαλείων. Η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων 

Για την συμμετοχή απαιτείται:

  1. Να έχετε μελετήσει το εγχειρίδιο 
  2. Να έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1 δια ζώσης ειτε 6 ώρες εκπαιδευτικών βίντεο TBT-S
Book: Temperament Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa

Η εκπαίδευση επιπέδου 1,2,&3 βασίζεται στο εγχειρίδιο των Hill, Peck, and Wierenga (2022): Temperament-Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa: A Novel Treatment 

Πατήστε εδώ για να το αγοράσετε από το Cambridge University Press

Πατήστε εδώ για να το αγοράσετε από το Amazon

Για όσους επιθυμούν την πιστοποίηση των επίπεδων της εκπαίδευσης θα χρειαστεί να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις των επίπεδων 1 & 2 , διαφορετικά απλά θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

Η εκπαίδευση επιπέδου 1,2,&3 βασίζεται στο εγχειρίδιο των Hill, Peck, and Wierenga (2022): Temperament-Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa: A Novel Treatment που μπορείτε να παραγγείλετε εδώ

Πατήστε εδώ για να το αγοράσετε από το Cambridge University Press

Πατήστε εδώ για να το αγοράσετε από το Amazon

podcast_webinars

Εισαγωγικό Επίπεδο 1 TBT-S

Το Επίπεδο 1 είναι μια ελληνική έκδοση των εκπαιδευτικών βίντεο θεωρίας του TBT-S τα όποια προσφέρονται είτε  σε δια ζώσης μορφής στην Ελλάδα είτε σε virtual μορφή,  μέσω του Ινστιτούτου TBT-S των  ΗΠΑ.

Το Επίπεδο 1 βασίζεται στο εγχειρίδιο του πρωτοκόλλου θεραπείας του TBT-S και η αγορά του το εγχειρίδιου εκ των προτέρων και η δια ζώσης και η διαδικτυακή επιλογή προσφέρουν επιπλέον  έντυπα.

Εισαγωγικό Επίπεδο 1 TBT-S

Το Επίπεδο 1 είναι μια ελληνική έκδοση των εκπαιδευτικών βίντεο θεωρίας του TBT-S τα όποια προσφέρονται είτε  σε δια ζώσης μορφής στην Ελλάδα είτε σε virtual μορφή,  μέσω του Ινστιτούτου TBT-S των  ΗΠΑ.

Το Επίπεδο 1 βασίζεται στο εγχειρίδιο του πρωτοκόλλου θεραπείας του TBT-S και η αγορά του το εγχειρίδιου εκ των προτέρων και η δια ζώσης και η διαδικτυακή επιλογή προσφέρουν επιπλέον  έντυπα.

Επίπεδο 2 TBT-S ​

Το Επίπεδο 2 λαμβάνει χώρα σε 3 ημέρες με παρουσία δια ζώσης και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις ενότητες TBT-S με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και εφαρμογή των θεραπευτικών εργαλείων. Η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων 

Για την συμμετοχή απαιτείται:

  1. Να έχετε μελετήσει το εγχειρίδιο 
  2. Να έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1 δια ζώσης ειτε 6 ώρες εκπαιδευτικών βίντεο TBT-S

Επίπεδο 3 TBT-S

Το Επίπεδο 3 αποτελείται από 4 μαθήματα διάρκειας 2 ωρών σε διάστημα 4 μηνών (8 ώρες συνολικά). Το Επίπεδο 3 εστιάζει σε κλινικά ζητήματα και στην εφαρμογή του TBT-S στην κλινική πράξη. Το Επίπεδο 3 εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του πλαισίου πρακτικής και του ειδικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Να έχετε μελετήσει το εγχειρίδιο
  2. Να έχετε ολοκληρώσει και περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του επιπέδου 1
  3. Να έχετε ολοκληρώσει και περάσει με επιτυχία  τις εξετάσεις του επιπέδου  2