Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Έρευνες για το TBT-S

"Where's the Evidence?" TBT-S Research

TBT-S Books:

Hill, L., Peck, S. and Wierenga, C. (2022). Temperament Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa: A Novel Treatment.

Cambridge University Press, England or Amazon

Hill, L. (2017). A Brain-Based Approach to Eating Disorder Treatment.

brainbasedeatingdisorders.

CBL, Columbus, OH. (An electronic interactive text)

Hill, L., Dagg, D., Levine, M., Smolak, L., Johnson, S., Stotz, S., Little, N. (2012). Family Eating Disorder Manual. Worthington, OH: The Center for Balanced Living, Columbus, OH. On Amazon

research_tbts

Temperament & TBT-S Research

Tsiaka, M. & Dieti, E. A pilot study: Preliminary results on the acceptability and possible benefits of Temperament Based Treatment with Supports (TBT-S), a 4-day multifamily treatment for adolescents and adults with Anorexia Nervosa in Greece. ICED 2022. Click here 

Knatz Peck, S., Towne, T., Wierenga, C. E., Hill, L., Eisler, I., Brown, T., Han, E., Miller, M., Perry, T.,  & Kaye, W. (2021). Temperament-based treatment for young adults with eating disorders: acceptability and initial efficacy of an intensive, multifamily, parent-involved treatment. Journal of eating disorders, 9(1), 110. https://doi.org/10.1186/s40337-021-00465-x 

Wierenga, C.E., Hill, L., Peck, S.K., McCray, J., Greathouse, L., Peterson, D., Scott, A., Eisler, I. & Kaye, W.H. (2018). .  IJED, 51 (8) 863-869. Wiley, NY.  The acceptability, feasibility, and possible benefits of a neurobiologically‐informed 5‐day multifamily treatment for adults with anorexia nervosa. Click here to access 

Wierenga CE, Hill L, Knatz Peck S, McCray J, Greathouse L, Peterson D, Scott A, Eisler I, Kaye WH. The acceptability, feasibility, and possible benefits of a neurobiologically-informed 5-day multifamily treatment for adults with anorexia nervosa. Int J Eat Disord. 2018 Aug;51(8):863-869. doi: 10.1002/eat.22876. Epub 2018 May 2. PMID: 29722047.  Online access

Reilly EE, Lavender JM, Berner LA, Brown TA, Wierenga CE, Kaye WH. Could repetitive negative thinking interfere with corrective learning? The example of anorexia nervosa. Int J Eat Disord. 2018 Dec 31. doi: 10.1002/eat.22997. Epub ahead of print. PMID: 30597593. Online access

Hill, L. (2017). The Venus Fly Trap and the Landmine: Novel Tools for Eating Disorder Treatment. in Innovations in Family Therapy for Eating Disorders: Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers. S. Murray, L. Anderson, & L. Cohen (Eds.). New York: Routledge. Pgs. 281-285. On Amazon

Knatz Peck, S., Braden, A., Boutelle, K. (2017). Parent coaching model for adolescents with emotional eating. In, S. Murray, L. Anderson, & L. Cohen (Eds.), Innovations in Family Therapy for Eating Disorders: Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers. New York: Routledge.  On Amazon

Knatz Peck, S. (2017). How I practice: Using behavioral contracting as a treatment strategy for individuals with eating disorders. In, S. Murray, L. Anderson, & L. Cohen (Eds.), Innovations in Family Therapy for Eating Disorders: Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers. New York: Routledge. On Amazon

Simac, M., Berner, L., Knatz Peck, S., & Eisler, I. (2017). Clinical treatment applications for adolescent anorexia nervosa: New treatment applications. In, S. Murray, L. Anderson, & L. Cohen (Eds.), Innovations in Family Therapy for Eating Disorders: Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers.New York: Routledge. On Amazon

Knatz Peck, S., Kaye, W. (2017). Clinical treatment strategies for comorbid anxiety and eating disorders. In, S. Murray, L. Anderson (Eds.), Clinical Handbook of Complex and Atypical Eating Disorders. Oxford: Oxford University Press. On Amazon

Hill, L. (2017). Can Your Brain Cure Anorexia? A Brain-Based Approach to Eating Disorder Treatment. Eating Disorders Catalogue. doi.org edcatalogue.com/hill/#more-4635. Online access

research_tbts_2

 

Knatz Peck, S. (2017). How I practice: Using behavioral contracting as a treatment strategy for individuals with eating disorders. In, S. Murray, L. Anderson, & L. Cohen (Eds.), Innovations in Family Therapy for Eating Disorders: Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers. New York: Routledge. On Amazon

Simac, M., Berner, L., Knatz Peck, S., & Eisler, I. (2017). Clinical treatment applications for adolescent anorexia nervosa: New treatment applications. In, S. Murray, L. Anderson, & L. Cohen (Eds.), Innovations in Family Therapy for Eating Disorders: Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers.New York: Routledge. On Amazon

Knatz Peck, S., Kaye, W. (2017). Clinical treatment strategies for comorbid anxiety and eating disorders. In, S. Murray, L. Anderson (Eds.), Clinical Handbook of Complex and Atypical Eating Disorders. Oxford: Oxford University Press. On Amazon

Hill, L. (2017). Can Your Brain Cure Anorexia? A Brain-Based Approach to Eating Disorder Treatment. Eating Disorders Catalogue. doi.org edcatalogue.com/hill/#more-4635. Online access

Knatz, S., Kaye, W., Marzola, E., & Boutelle, K. A brief, intensive application of family-based treatment for eating disorders. In K. Loeb, D. le Grange, & J. Locke (Eds.), Family Therapy for Adolescent Eating and Weight Disorder: New Applications! New York: Routledge. On Amazon

Hill LL, Scott MM. The Venus Fly Trap and the Land Mine: Novel Tools for Eating Disorder Treatment. Eat Disord. 2015;23(4):387-92. doi: 10.1080/10640266.2015.1044353. Epub 2015 May 26. PMID: 26010261. Online access

Kaye WH, Wierenga CE, Knatz S, Liang J, Boutelle K, Hill L, Eisler I. Temperament-based treatment for anorexia nervosa. Eur Eat Disord Rev. 2015 Jan;23(1):12-8. doi: 10.1002/erv.2330. Epub 2014 Nov 6. PMID: 25377622. Online access

Firth, S. (2014). Wired to Starve. Scientific American Mind. Online access

Kaye WH, Wierenga CE, Bailer UF, Simmons AN, Bischoff-Grethe A. Nothing tastes as good as skinny feels: the neurobiology of anorexia nervosa. Trends Neurosci. 2013 Feb;36(2):110-20. doi: 10.1016/j.tins.2013.01.003. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23333342; PMCID: PMC3880159. Online access

Knatz, S., Kaye, W., Marzola, E., & Boutelle, K. (2011). A brief, intensive application of family-based treatment for eating disorders. In K. Loeb, D. le Grange, & J. Locke (Eds.), Family Therapy for Adolescent Eating and Weight Disorder: New Applications. New York: Routledge. On Amazon

Hill L, Peck SK, Wierenga CE, Kaye WH. Applying neurobiology to the treatment of adults with anorexia nervosa. J Eat Disord. 2016 Dec 5;4:31. doi: 10.1186/s40337-016-0119-x. PMID: 27980771; PMCID: PMC5137219.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5137219/

Bailer UF, Price JC, Meltzer CC, Wagner A, Mathis CA, Gamst A, Kaye WH. Dopaminergic activity and altered reward modulation in anorexia nervosa-insight from multimodal imaging. Int J Eat Disord. 2017 May;50(5):593-596. doi: 10.1002/eat.22638. Epub 2016 Oct 18. PMID: 27753106; PMCID: PMC5395366.Kaye, Online access

Knatz, S., Wierenga, C., Murray, S. B., Hill, L., & Kaye, W. H. (2015). Neurobiologically-Informed Treatment for Adult Anorexia: A Novel Approach to a Chronic Disorder. Dialogues in Clinical Neuroscience, 17(2), 229-236.Kaye, Online access