Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Πρωτόκολλο θεραπείας διατροφικών διαταραχών βασισμένο στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των ασθενών με την εμπλοκή των υποστηρικτών
Dr.Maria Tsiaka
Founder and Director of Hellenic Centre For Eating Disorders

Αποστολή μας

είναι να προσφέρουμε  μια πιστοποιημένη εκπαίδευση ενός νέου θεραπευτικού πρωτοκόλλου στις διατροφικές διαταραχές με την εμπλοκή των υποστηρικτών σε ειδικούς του χώρου υγείας για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Μεσόγειο.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι νευροβιολογικοί μηχανισμοί αλλά και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας συμβάλλουν καταλυτικά στην πυροδότηση αλλά και διατήρηση των συμπτωμάτων των διατροφικών διαταραχών.

Η εκπαίδευση TBT-S παρέχει στον ειδικό αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία  κινητοποίησης και διαχείρισης της νόσου όχι μόνο για τον ασθενή αλλά και για την οικογένειά του ή το υποστηρικτικό του δίκτυο (φίλοι, σύντροφοι, κτλ).

Εκπαίδευση στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών | TBT-S

Όραμα

Το όραμά μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε την νέα γνώση σε επαγγελματίες υγείας  στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Tο TBT-S είναι ένα αναβαθμισμένο και καινοτόμο πρωτόκολλο θεραπείας Διατροφικών Διαταραχών, το όποιο βασίζεται στη Νευροβιολογία και στα Ιδιοσυγκρασιακά Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας (Traits)  των ατόμων με διατροφικές διαταραχές, με την άμεση εμπλοκή και εκπαίδευση του οικογενειακού -κοινωνικού περιβάλλοντος.

Στην συνέχεια, μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε μέσω των ερευνητικών διαδικασιών την αποτελεσματικότητα του TBT-S στην θεραπεία των διατροφικών διαταραχών.

Βασικές Αρχές

Αναχαιτίζουμε άμεσα τα συμπτώματα της νόσου , θεραπεύοντας τα ιδιοσυκρασιακά χαρακτηριστικά. Πως; Μέσω της ανακατευθύνσης της έκφρασης του  ιδιοσυγκρασιακού χαρακτηριστικού που  μέσα στην νόσο εκδηλώνεται καταστροφικά (συμπεριφορές και συμπτώματα των διατροφικών διαταραχών) τη μετατρέπουμε με τα εργαλεία που έχουμε σε παραγωγική -εποικοδομητική και με αυτό το τρόπο προωθούμε την ανάρρωση.